Coaching

Według definicji ICF (Międzynarodowej Federacji Coachów): „Coaching to trwająca przez określony czas relacja między coachem i Klientem, która pomaga Klientowi osiągać nadzwyczajne wyniki w swoim życiu, karierze, biznesie lub organizacji. Poprzez coaching Klient pogłębia swój proces uczenia się, zwiększa swoje osiągnięcia i podnosi jakość swojego życia.”

Coaching to rozmowa między dwoma osobami. Coach stara się prowadzić rozmowę tak, aby Klient mógł z niej jak najlepiej skorzystać i zrobić postępy w realizacji swoich celów.

Korzyści z coachingu:

  • Zmiana na lepsze
  • Poszerzona samoświadomość
  • Lepsza zdolność budowania relacji z innymi
  • Zwiększona motywacja
  • Zwiększona skuteczność osobista
  • Zwiększona zaradność/odporność

Coaching to nie terapia, nie rozwiążę za Ciebie Twoich problemów. Nie powiem Ci, żebyś zrobił coś konkretnego – ani tym bardziej nie zrobię tego za Ciebie.To Ty ponosisz odpowiedzialność za swoje życie i osiągane rezultaty. Jeśli uznajemy, że jesteśmy za coś odpowiedzialni, oznacza to również, że mamy na to wpływ i możemy to zmienić. Jeśli np. nie osiągasz w pracy takich wyników, jakie byś chciała, coach może zachęcić Cię do: lepszego zrozumienia sytuacji, wygenerowania nowych pomysłów czy perspektyw, podjęcia działania, dzięki któremu osiągniesz żądane rezultaty.