Szkolenia

W projektowaniu szkoleń, jak też innych wydarzeń rozwojowych, szczególną wagę przywiązuję do diagnozy potrzeb oraz do formułowania celów, które w procesie doradczym, szkoleniowym, czy rozwojowym będą realizowane. Cele są uzgadniane ze zleceniodawcą i ostatecznie przez niego akceptowane. Ważnym czynnikiem jest również przenoszenie zdobytych podczas wydarzeń rozwojowych doświadczeń, wiedzy i umiejętności w codzienne życie, w miejsce pracy.

W szkoleniach dbam przede wszystkim o dobro uczestników oraz realizację zamierzonych celów. Bez dbałości o komfort, bezpieczeństwo i przyjazną atmosferę, nie ma skutecznej nauki. Słucham, podążam za grupą, ale mówię też „stop”, gdy poruszane tematy odbiegają od zamierzonych celów.

Dzielę się wiedzą. Wspieram w uczeniu się nowych umiejętności. Szkolenia prowadzę w oparciu o cykl uczenia się Kolba, stosując różne formy aktywizacji uczestników. Wykorzystuję również wiedzę psychologiczną oraz narzędzia coachingowe, by jeszcze efektywniej pracować z grupą. I nie zapominam, by przed szkoleniem zbadać potrzeby szkoleniowe, oczekiwania i cele zleceniodawców oraz uczestników.

Tematyka prowadzonych przeze mnie szkoleń:

  • Efektywność osobista: komunikacja interpersonalnej, asertywność, wystąpienia publiczne, inteligencja emocjonalna, zarządzanie emocjami, radzenie sobie ze stresem, zarządzanie sobą w czasie, kreatywne rozwiązywanie problemów.
  • Szkolenia menedżerskie: Akademia Rozwoju Menedżera (efektywność menedżera, doskonalenie umiejętności kierowniczych, budowanie zespołu); komunikacja w sytuacji zmiany, efektywne prowadzenie spotkań, profesjonalna prezentacja.
  • Wyprawy i warsztaty rozwojowe: autorskie warsztaty, prowadzone w oparciu o metodę zen coachingu: praca z emocjami, z przekonaniami, praca z ciałem.
  • Obsługa klienta oraz sprzedaż: standardy obsługi klienta, komunikacja z klientem, asertywność, techniki sprzedaży i wywierania wpływu.

Chętnie nawiążę współpracę z firmami i organizacjami w powyższych tematach.